Prawo spadkowe – przyjęcie lub odrzucenie spadku

część I: PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU. Postępowanie spadkowe co do zasady należy do zakresu działalności sądów. Sądem właściwym jest wyłącznie sąd ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce spadkodawcy (tj. zmarłego, który pozostawił spadek), w przypadku niemożności ustalenia tegoż miejsca, sąd w obrębie którego znajduje się majątek spadkowy (lub też jego część). …

Immunitet sędziowski w świetle prawa

Immunitet (łac. immunitas – „uwolnienie od obciążeń”) to przywilej, który wyłącza odpowiedzialność sądową, gwarantuje nietykalność osobistą, a także zwalnia od czynienia tego, do czego inni są zobowiązani. Immunitet sędziego wypływa wprost z art. 181 Konstytucji, który stanowi, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, bez …

Snowden otrzyma Nobla?

Edward Snowden były pracownik amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, który ujawnił tajemnice USA ma szansę otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. Z oficjalnym wnioskiem w tej sprawie wystąpiło dwóch parlamentarzystów z Socjalistycznej Partii Lewicy – Baard Vegar Solhjell i Snorre Valen. Twierdzą oni, że choć w krótkoterminowej perspektywie działania Snowdena mogły zaszkodzić niektórym …

Prawo w szkołach

Witajcie po dość długiej przerwie.  Dziś o pomyśle, moim zdaniem, przydatnym, jakim jest szerzenie świadomości i wiedzy o prawie w szkołach ponadgimnazjalnych. Pierwsze kroki zostały podjęte – Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej –Andrzej Zwara podpisali Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji …

Ignorantia iuris nocet

Ignorantia iuris nocet/ Ignorantia legis non excusat – nieznajomość prawa szkodzi, a także nie usprawiedliwia. Niestety znikoma wiedza prawna społeczeństwa to nadal poważny problem, mimo coraz większego dostępu do jego źródeł. Dziś w świecie swobodnego dostępu do internetowych aktów prawnych, porad, artykułów etc. znajomość podstawowych przepisów prawnych, oraz świadomość coraz to …

Problematyka przestrzegania praw

Przypomnijmy – istnieją dwa rodzaje postępowań zgodnych z normami. Realizowanie prawa i jego przestrzeganie. Realizowanie prawa polega na nieświadomie zgodnym z daną normą zachowaniu się, jednak ów adresat normy, nie wie o jej istnieniu. Przestrzegania prawa to sytuacja w której adresat normy, wie o jej istnieniu (tj. o istnieniu danej normy prawnej) , a …

Rynek pracy 2012/2013

Już wkrótce o 2012 roku będziemy mówić jak o minionym, a styczeń stanie się dla nas wyrocznią nowego 2013 roku. Grudzień jak wiadomo to doskonały czas na refleksję, podsumowanie. Ja jednak chciałabym ocenić teraźniejszość oraz poznać wizję przyszłego rynku pracy. Sytuacja obecnie nie wygląda ciekawie (delikatnie powiedziane). Bezrobocie w Polsce …

ASP wierna swoim ideałom

Ostatnimi dniami głośno było o Grzegorzu Gilewiczu, (o którym można było przeczytać w „Rzeczpospolitej”), niedoszłym studencie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który mimo pozytywnie zdanych egzaminów wstępnych nie dostał się na studia. Przyszły student otrzymał we wrześniu dokumenty do podpisu, w których miał przysięgać wierność zasadom demokracji i humanizmu. Pan …

Klient w erze Internetu

Internet to nowe narzędzie komunikacji z klientami, budowania wizerunku firmy czy sprzedaży. Wiele firm zrozumiało dziś, że należy słuchać nie tyle marketingowców i speców od PR-u, co właśnie klientów, których uwagi w internecie są dwa razy głośniejsze. Dzięki serwisom społecznościowym jesteśmy w stanie lepiej poznać naszego klienta. Jego wiek, wykształcenie …

O zaufaniu do prawników i organów wymiaru sprawiedliwości

W Polsce zarówno prawnicy jak i organy wymiaru sprawiedliwości nie cieszą się zaufaniem. A zaufanie nierozerwalnie powiązane jest ze składaniem przez obywateli skarg i wniosków. Im wyższy jego poziom, tym ludzie chętniej będą powierzali swoje sprawy organom publicznym. Mając jako takie wyobrażenie o działalności prawników w Stanach Zjednoczonych możemy zdecydowanie …