Mobbing

Czy i Ty padłes ofiarą mobbingu? Sprawdź na czym on polega oraz jak mu przeciwdziałać. Kryzys, a więc wzrost cen i ciężka sytuacja na rynku, to czas w którym najłatwiej o utratę posady. Pracodawcy pragnąc zaoszczędzić „kilka groszy” zwalniają masowo pracowników, a obowiązki ich powierzają reszcie zespołu, który cudem utrzymał …

Ślub konkordatowy – wymagane dokumenty

Planujesz zawrzeć związek małżeński? Sprawdź jakie dokumenty będą Ci potrzebne. Decydując się na udokumentowanie naszego związku mamy możliwość zawarcia związku małżeńskiego wybierając jeden spośród dwóch rodzajów. Są to oczywiście ślub cywilny, oraz ślub konkordatowy. Zanim jednak staniemy na ślubnym kobiercu czeka nas obowiązek dotyczący złożenia odpowiednich dokumentów. Omówmy więc istotne …

Unieważnienie małżeństwa

W jednym z ostatnich artykułów mogliście znaleść informacje dotyczące zawierania ślub konkordatowych. Dziś natomiast dowiecie się jakie są powody dla których Kościół może unieważnić małżeństwo. Jak wiadomo dla Kościoła nie istnieje pojęcie rozwodu, można jednak postarać się o jego unieważnienie co oznacza, że przyjmuje się iż nie istniało ono od …

Prawo nie działa wstecz

Lex retro non agit czyli od prawa rzymskiego do ówczesnego. Łacińska sentecja „lex retro non agit – prawo nie działa wstecz” oznacza, że nie należy wiązać konsekwencji prawnych za zdarzenie z przeszłości, gdy podczas popełnienia danego czynu nie był on prawnie uregulowany bądź też prawo nie przewidywało za dokonanie tego …