Apelacja i kasacja

Czym różni się apelacja od kasacji. Apelacja Czym jest apelacja? To odwołanie się od wyroku. W prawie procesowym apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Gdzie wnieść apelację? Wówczas, gdy sądem pierwszej instancji jest sąd rejonowy, sądem drugiej instancji będzie sąd okręgowy. Natomiast jeśli …