Ignorantia iuris nocet

Ignorantia iuris nocet/ Ignorantia legis non excusat – nieznajomość prawa szkodzi, a także nie usprawiedliwia. Niestety znikoma wiedza prawna społeczeństwa to nadal poważny problem, mimo coraz większego dostępu do jego źródeł. Dziś w świecie swobodnego dostępu do internetowych aktów prawnych, porad, artykułów etc. znajomość podstawowych przepisów prawnych, oraz świadomość coraz to …

Problematyka przestrzegania praw

Przypomnijmy – istnieją dwa rodzaje postępowań zgodnych z normami. Realizowanie prawa i jego przestrzeganie. Realizowanie prawa polega na nieświadomie zgodnym z daną normą zachowaniu się, jednak ów adresat normy, nie wie o jej istnieniu. Przestrzegania prawa to sytuacja w której adresat normy, wie o jej istnieniu (tj. o istnieniu danej normy prawnej) , a …