Prawo spadkowe – przyjęcie lub odrzucenie spadku

część I: PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU. Postępowanie spadkowe co do zasady należy do zakresu działalności sądów. Sądem właściwym jest wyłącznie sąd ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce spadkodawcy (tj. zmarłego, który pozostawił spadek), w przypadku niemożności ustalenia tegoż miejsca, sąd w obrębie którego znajduje się majątek spadkowy (lub też jego część). …