Mobbing

Czy i Ty padłes ofiarą mobbingu? Sprawdź na czym on polega oraz jak mu przeciwdziałać.
Kryzys, a więc wzrost cen i ciężka sytuacja na rynku, to czas w którym najłatwiej o utratę posady. Pracodawcy pragnąc zaoszczędzić „kilka groszy” zwalniają masowo pracowników, a obowiązki ich powierzają reszcie zespołu, który cudem utrzymał się na stanowiskach. Ci zaś swoją „normę” odpracowują po 12 godzin, będąc często w sytuacji bez wyjścia i licząc każdy grosz. Ponadto ujawnia się nerwowa atmosfera szefa słabą pozycją firmy na rynku, kłopotami finansowymi, aż dochodzi do… mobbingu.

Mobbing – ang. „mob” (tłum, motłoch, paczka, mafia); oznacza: napadać na kogoś, zaczepiać, atakować. Według teorii H. Leymann ‚a mobbing występuje w przypadku, gdy osobę lub grupę osób prześladuje się przez okres sześciu miesięcy minimum raz w tygodniu. Obecnie do mobbingu zalicza się nieprawidłowości występujące nie tylko pomiędzy pracownikami, ale także między pracodawcą, a pracownikiem.
Przyczynami takiego zachowania pomiędzy pracownikami mogą być:

 • rywalizacja
 • strach i niepewność utrzymania posady
 • niekoleżeńska atmosfera
 • brak współpracy pomiędzy pracownikami

Pracodawca zaś poprzez mobbing liczy na:

 • „człowiek jako narzędzie pracy”
 • zwiększenie nakładu sił lub wykonywanie pracy ponad nasze siły
 • zwiększenie liczby godzin pracy
 • samozwolnienie (z powodu presji, pozbycie się niechcianego pracownika)
 • władzę i autorytet
 • delegowania własnych obowiązków na osoby podwładne

Podwładny stosując mobbing nie tylko pragnie uznania i szacunku, powodem dla którego stosuje taki, a nie inny sposób postępowania z pracownikami świadczyć może również o:

 • chęci odwrócenia uwagi od jego nie kompetencyjności
 • braku umiejętności organizowania pracy
 • braku umiejętności współpracowania z podwładnymi
 •  braku umiejętności motywowania do pracy i działania
 • strachem i nieufnością przed obcymi

inne ważne powody to brak tolerancji wobec:

 • osób o odmiennym kolorze skóry
 • osób o odmiennych poglądach czy wyznaniu i hierarchii wartości
 • osób o odmiennej orientacji seksualnej
 • osób wywodzących się z innej kultury i narodowości
 • osób niepełnosprawnych
 • kobiet pracujących w typowo męskich zawodach lub – odwrotnie – mężczyzn pracujących w typowo kobiecych zawodach


Do zachowań mobbingowych zalicza się:

 • ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy
 • zakaz możliwości wypowiadania się przez pracownika
 • napastowanie przez telefon
 • unikanie przez przełożonego rozmowy z ofiarą
 • rozsiewanie plotek
 • ośmieszanie a nawet podejmowanie prób ośmieszania
 • zlecanie bezsensownych prac
 • zlecanie zbyt dużej ilości pracy
 • czas pracy przekraczający normę
 • brak wolnych dni od pracy
 • odmowa przyjęcia zwolnień lekarskich przez pracodawcę
 • poniżanie, a także krytyczne niesprawiedliwe wypowiedzi o podwładnym wygłaszane wśród innych pracowników
 • nałożenie bezpodstawnej kary na podwładnego

Szacuje się, że około 10% podwładnych w Europie padło ofiarą mobbingu. W Polsce działają organizację broniące praw pracowników. Oto one: Stowarzyszenie Centrum Antymobbingowe w Warszawie, Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe z siedzibą we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Antymobbingowe w Gdańsku.

Jak można przeciwdziałać mobbingowi?

Przede wszystkim nie dajmy się zastraszyć. Już od początku domagajmy się szacunku wobec nas i naszej ciężkiej pracy. Ustalmy z przełożonym rodzaj wykonywanej pracy, zakres obowiązków, godziny pracy oraz linię współpracy między pracownikami. Upominajmy się o niewypłaconą pensję.
Co w przypadku braku poprawy?
Działajmy razem. Znajdźmy świadków oraz inne osoby poszkodowanie i razem domagajmy się o respektowanie naszych praw. W ostateczności niekompetentną firmę można zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *